Skriv til os

Lejebetingelser

Leje af stand

Du kan bestille din stand på vores hjemmeside eller i ”Klunser Kongen”. Når du lejer en stand, betales lejen altid forud og refunderes ikke hvis lejeperioden er påbegyndt. Du betaler ikke moms og skat af dit salg. Klunser Kongen tager 15 % i kommission af salget fra din stand. Vores standplads til møbler og andre store ting kan kun lejes i forbindelse med leje af ordinær stand. Hvis du lejer en stand til byggematerialer må du kun sætte ting på selve den plads som du får til dette. Spørg hvis du har et specielt behov. Det er ikke tilladt at skilte, klistre eller fastgøre ting til din stand. Husk på at 1 uge = 7 dage. Så starter din leje en lørdag så slutter den fredag.

Ind/udflytning på din stand
Du kan flytte ind på din stand 1 time før vi lukker, dagen før start. Har du booket stand fra lørdag må du flytte ind fredag 1 time før vi lukker. (Du kan se vores åbningstider på internettet). Din stand skal være tømt den sidste dag i din lejeperiode, senest 2 timer før lukketid. Du må IKKE fjerne prismærkerne, da en medarbejder skal kontrollere, hvad der pakkes ned. Varer uden prismærker kan ikke fjernes fra butikken Du har ansvaret for selv at gøre opmærksom på evt. ejendele i glasmontre og på gallerihylderne. Hvis du ikke selv får tømt din stand til tiden, gør vi det for 200kr. Hvis du ikke straks henter dine ejendele, opmagasinerer vi dem i 1 uge hvorefter de tilfalder Klunser Kongen. Se Prisliste.

Mailservice
Det er obligatorisk at oplyse os om din mailadresse så vi kan kontakte dig hvis der mangler ting på dine hylder, vedr. afregning osv.

På standene
Du har ansvar for løbende at holde din stand ryddelig og indbydende. En pæn stand givet øget salg og du er altid velkommen i butikken, vi giver gerne en kop kaffe. Ejendele der placeres uden for standen bliver fjernet. Sælger har fuld ejendomsret og rådighed over alle genstande, der sælges fra den lejede stand. Det er ikke tilladt at reklamere fra sin stand i form af visitkort, eller henvisning til privat kontakt eller lignende.

Følgende varer må ikke sælges i Klunser Kongen:
Fødevarer, dagligvarer, alkohol, tobak, våben, ulovlige kopivarer, pornografisk materiale, farlige materialer som fx gasflasker og andre trykflasker. Vi forbeholder os ret til at fjerne ejendele, vi finder upassende.
Klunser Kongen er et loppemarked for primært brugte ejendele, der handles imellem privatpersoner. Vi forbeholder os retten til at afvise nye varer, såfremt mere end 10 % af standene allerede har nye varer.

Prismærker
Du må kun bruge prismærker udleveret af Klunser Kongen, på dine ting. Skriv tydeligt varens art og pris med kuglepen eller tusch. Prismærker må ikke klistres på vores alarmer. Hvis du ønsker at ændre pris på dine varer, skal du samtidig skifte prismærke. Varer med ulæselig pris, pris der er streget over, flere prismærker oven på hinanden eller med en beskrivelse der ikke svarer til varen, vil blive afvist i kassen. Husk nye prismærker hvis du genlejer din stand eller lejer en ny stand. Ejendele uden prismærker sættes på reolerne for ”tabt og fundet” som tømmes hver 14 dag, hvorefter de tilfalder Klunser Kongen. Det er ikke tilladt at lægge egne eller andres ejendele på andre stande end den prismærket oplyser.

Sikring af dine ejendele
Du kan tyverisikre dine ejendele ved at leje alarmer. Du kan vælge mellem 2 typer: tøjalarmer eller alarmer med wire. Du kan sætte 1-2 kostbare ejendele i vore aflåste glasmontre forudsat at der er plads, og de har en salgspris på mindst 200 kr.

Ansvar
Klunser Kongen er ikke ansvarlig for stjålne, tabte eller ødelagte varer. Klunser Kongen er opmærksom på tyve og bruger lejlighedsvis butiksdetektiver, overvågning og alarmer og vi samarbejder med politiet. Vi er ikke erstatningsansvarlige i tilfælde af hærværk, tyveri, indbrud, storm-, brand- eller vandskade. I disse tilfælde er du som kunde normalt dækket af din indboforsikring. Enhver tvist omkring solgte produkters oprindelse, ægthed eller funktion, er sælgers fulde ansvar og Klunser Kongen uvedkommende.

Udsalg
Det er muligt at holde udsalg på din stand og få fratrukket 25%, 50% eller 75%. Du aftaler udsalg med en medarbejder, der udleverer et udsalgsskilt. Resten foregår automatisk gennem kassen, så du skal ikke skifte prismærkerne

Udbetaling af udbytte efter endt lejeperiode
En uge efter lejeperiodens udløb, modtager du en opgørelse pr. e-mail. Efter 5-7 bankdage overføres overskuddet fra dit salg, direkte til den bankkonto som du har oplyst. Af sikkerhedsmæssige hensyn opbevarer vi ikke kontanter i forretningen og udbetaler derfor ikke kontant efter endt lejeperiode. Har du lejet en stand i 3, 6 eller 12 mdr., tilbyder vi udbetaling den første uge i hver kalender måned.

Reklamation og fortrydelsesret
Alle solgte genstande er købt som beset, og der kan ikke reklameres over disse. Der er ingen returret på købte ejendele.

Fortrolighed
Alle dine oplysninger behandles fortroligt og udleveres ikke til købere eller andre med interesse i dig. Dog samarbejder vi om nødvendigt med politiet.

Vi forbeholder os ret til løbende at ændre i lejebetingelser

Med venlig hilsen og godt salg

KlunserKongen

(+45) 50 69 91 81
info@klunserkongen.dk